Pollennett kan monteres i alle våre rullenett og produkter med fast ramme (med andre ord, alt utenom våre plissé-produkter).

Pollennett er presis hva navnet antyder: Et effektivt pollenfilter som kan monteres på dører og vinduer. Dermed kan du lufte ut og få frisk luft inn i huset, uten å skulle bekymre deg om at pollen fra gress, bjørk, or, hassel, alm eller ambrosia sniker seg inn i boligen din.

I tillegg til pollen, holder denne nettypen selvsagt også fluer og andre flyvende insekter ute, akkurat som våre andre nettløsninger.

Det offisielle navnet på pollennettet vårt er POL-TEX®, som leveres av vår nederlandske leverandør. Nettet har finere masker enn standardnettet vårt. Det er i tillegg belagt med en spesiell overflatebehandling, og stopper nesten alt av pollen fra å trenge inn. Dette nettet kan dermed redusere eller helt forhindre allergiske reaksjoner. Produkter med pollennett koster 30 % mer enn tilsvarende med standard insektnett.

Pollennett kan tilvelges på produktene i nettbutikken, bestilles via e-post/telefon, eller du kan snakke med montøren din når du bestiller en måling.

Pollenfilter til vinduer

Pollennett kan monteres i alle våre vinduløsninger i faste rammer, samt alle våre rulleprodukter. Se eksempler her:

Pollenfilter til dører og porter

I tillegg til vinduer, kan pollennett også monteres i alle våre rulledører og skyvedører – herunder også våre porter.